Etusivu Palvelut Myydään Kalusto Kuvia Linkkejä
Turpeentuotanto: (valmiilla pelloilla)

1.Jyrsiminen

Jyrsinturve irroitetaan 2-3 cm:n syvyydeltä joko veitsijyrsimellä tai pyörivällä rumpujyrsimellä 20 metrin saralle kuivumaan. Veitsijyrsimessä ei ole ollenkaan pyöriviä osia kuten rumpujyrsimessä. Veitsijyrsin lanaa saran joka jyrsintäkerta. Veitsijyrsin on edullinen hankintahinnaltaan ja edullinen-, helppo- ja kevyt käyttää.Veitsijyrsimen haittapuolia ovat tosi kuivana aikana tietyntyyppisillä suotyypeillä jyrsöksen irrotusvoima jääminen ohueksi ja märissä lanttopaikoissa jyrsöksen raekoko voi olla liian suurta. Rumpujyrsimen etja ovat sen tehokkuus ja jyrsöksen raelaatu.Haittapuolina voidaan pitää kallista hankintahintaa ja kalliimpia käyttökustannuksia. Jyrsintänopeus on n. 15-20 km/h2. Kääntely

Yöllä jyrsitty jyrsös käännellään iltapäivällä kertaalleen. Seuraavana päiväna voidaan jyrsös kääntää 2-kertaa, aamupäivällä ja iltapäivällä. Kääntelyssä käytetään yleensä kokosaran levyisiä lusikkakääntelijöitä. Pienemmillä soilla käännellään myös ns. puolensaran kääntelijöillä. Kääntelyn ajonopeus on 7-10 km/h.Kääntelijöiden maantiesiirrot ovat hankalia eivätkä sovellu maantiesiirtoihin ilman purkamista.3. Karheaminen

Hyvänä poutajaksona jyrsös voidaan karheta eli viivottaa kahden kuivumispäivän jälkeen. Viivottaja lähtee yleensä illalla töihin. Viivottimena käytetään traktorin etupäähän kiinnitettävää isoa työleveydeltään 9 metriä olevaa harjapohjaviivotinta. Käytössä on myös 4,5 metriä työleveydeltään olevia peltipohjaisia viivottimia.Harjapohjainen viivotin ottaa paremmin kuivan turpeen talteen ja jättää märän turpeen kenttään. Viivotin koneeseen voidaan kytkeä myös jyrsin kiinni jolloin uusi jyrsös tulee samalla kertaa kuin entinen viivotetaan karheeseen. Turvetta karhetaan 2-5 kierrosta ennen ajoa.4. Lastaus

Karhe lastataan hihnakuormaajalla viereisellä saralla kulkevaan peräkärryyn. Lastaajia on sekä mekaanisia että hydraulisia. Kuljetinhihnan leveys on 80-120 cm.5. Aumaan ajo

Aumaanajossa käytetään isoja peräkärryjä. Hihnan alta ajaa 2-4 kärrymiestä aumaan turvetta. Kärryjen koko vaihtelee 20-40 m3.Myös 50 m3:n vankkurimalleja on käytössä.. Kärryjen pyörinä käytetään kumi- ja peltipyöriä. Myös puuteloja käytetään ajokärryissä.Kärryt kippaa joko sivusta tai tai perästä.Pohjapurkua käytetään jossakin mallissa.6. Kippaus7. Aumaus

Jyrsinturve aumataan telakoneella. Koneena käytetään pillaria tai rinnekonetta.Turve aumataan teräväksi aumaksi,verrattavissa harjakattoon.Turve säilyy kuivana hyvin aumatussa aumassa läpi talven.Aumaaja huolehtii ettei aumaan jää ns. vesitaskuja. Aumatessa samalla poljetaan turve tiukaksi jottei kemiallinen reaktio sytytä aumaa itsekseen palamaan. Jyrsinturveauma voidaan tarvittaessa peittää muovilla.8.Kaukokuljetus

Jyrsinturve lastataan pyöräkuormaajalla tai kaivinkoneella turveautoihin.Autot kuljettavat turpeen tehtaille ja lämpölaitoksiin. Turve työllistää Suomessa kaikenkaikkiaan lähes 10.000 henkilötyövuotta.3-6 Imurointi

Karheaminen,lastaus ja ajo voidaan korvata myös imuvaunutuotannolla. Jyrsös kerätään kääntelyn jälkeen isolla 30-40 m3:n imuvaunulla jokaa imee kahden suulakkeen välityksellä kuivan turpeen säiliöön,jolla se kuljetetaan ja kipataan aumalle.Imuvaunussa käytetään pölysykloonia joka ohjaa pölyn maata kohti.4-6 Keräävä vaunu

Itsekeräävällä kärryllä voidaan kerätä suoraan yhden viivotuksen jälkeen karhetta. Traktori ajaa karheen päällä ja joko mekaaninen tai hydraulinen hihna kärryssä kerää karheen kyytiin ja kuorma viedään aumalle.

Kokkopeat Oy - Telkkäläntie 140 - 93195 Kokkokylä - puh/fax: +358 (0)8-836335 GSM: +358 (0)400 926405 / Risto Kokko